туг

Бүтээгдэхүүн

Биометр, RFID таних, утасгүй холбоо болон бусад технологид тулгуурлан үүнийг ихэвчлэн аж ахуйн нэгж, байгууллага, кампус, барилгын талбайн шийдэлд ашигладаг.